eris hym.mp3

♫ ♪ ♫ Himno ng ERIS ♫ ♪ ♫


Paaralang ERIS na minamahal

Sandigan ng mga mag-aaral

Natamong mga kasanayan

Ito’y laan sa kinabukasan

Mga guro’t punong-guro

Pati na ang mga magulang

Silang lahat pawang gabay

Sa paghubog ng wastong asal

Batang graduate ng ERIS

Dangal ng ating lipunan

Pawang lahat ay nagtagumpay

Ngayo’y lingkod na rin ng bayan

Alma Mater naming mahal

Ngayon, bukas, magpakailanman

Mga aral na natutunan

Itatanim sa isipan

Sulong sagisag ng tagumpay

Di maninimdim laging Tanglaw

Mabuhay, O Mabuhay

ERIS naming Paaralan

Lahat ng ito’y Sa’yo lamang iaalay

Mandaluyong March.mp3

MARTSA NG MANDALUYONG

♫ ♫ ♫

Oh Mandaluyong, giliw kong bayan

tungo sa kaunlaran

Ang iyong mithiin at pagsisikap

maganap ang iyong Pangarap

Na matiwasay at maligaya

Maunlad at maganda

Para sa'yo Oh Mandaluyong

Lahat kami'y tulong-tulong.

Kagitinga't kapurihan

Naming mamamayan

Iba't ibang larangan

Dulot karangalan.

Sa Mandaluyong aming bayan

Ang iyong makulay na kasaysayan

dangal at kagitingan,

Kaunlaran sana'y manatili

Sa tuwina'y aming mithi

Oh Mandaluyong

Ang iyong tagumpay

Luwalhati sa buhay

Para sa'yo Oh Mandaluyong

Lahat kami'y tulong-tulong.

NCR HYMN (minus one).mp3

NCR HYMN


I

Bayang mahal nating lahat

tampok ng NCR

pusod nitong ating bansa

dulot kaunlaran

II

Taas noong iwagayway

ang bandila ng NCR

karunungan at katarungan

sa bansa ay itanghal

III

Mga lunsod ng NCR

sa puso ko’y dangal

ang adhikain isulong

ang tanging NCR

Chorus:

NCR, NCR dangal nitong bayan

NCR, NCR dangal nitong bayan